Förtroendevalda hos oss.

Regionfullmäktige (2 st)

Regionfullmäktige utgör Region Uppsalas högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet och av större vikt för Region Uppsala. Regionfullmäktiges presidium utgörs av en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande.