Förtroendevalda hos oss.

Janine Bichara (L)

Kontaktinformation

E-post:
janine.bichara@regionuppsala.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Patientnämndens arbetsutskott Ordförande 2023-01-30 2026-12-31
Patientnämnden 2:e vice ordförande 2024-02-15 2026-12-31
Regionfullmäktige o ersättare Ersättare 2022-10-15 2026-10-14