Förtroendevalda hos oss.

Thea Andersson (L)

Kontaktinformation

E-post:
thea.andersson@regionuppsala.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Gamla Uppsala Buss AB 1:e vice ordförande 2023-05-01 2027-04-30
Regionfullmäktige o ersättare Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Uppsala Länstrafik AB och AB Prebus 1:e vice ordförande 2023-05-01 2027-04-30
AB Uppsalabuss och Upplands Lokaltrafik AB 1:e vice ordförande 2023-05-01 2027-04-30