Förtroendevalda hos oss.

Unn Harsem (C)

Kontaktinformation

E-post:
unn.harsem@regionuppsala.se

Uppdrag (11 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Regionala utvecklingsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Valberedningen Ledamot 2022-10-26 2026-10-14
Stockholmsregionens Europaförening Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Regionråd Regionråd 2023-01-01 2026-12-31
Regionstyrelsen 1:e vice ordförande 2022-10-27 2026-12-31
Sjukvårdsregion Mellansverige Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Mälardalsrådet Personlig ersättare 2023-05-10 2027-05-09
Östra Sveriges Luftvårdsförbund Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Regionfullmäktige o ersättare Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Regionstyrelsens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2022-11-09 2026-11-10