Förtroendevalda hos oss.

Cecilia Forss (M)

Kontaktinformation

Telefon:
076-100 74 90 (mobil)

E-post:
cecilia.wallgren.forss@regionuppsala.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Uppsala Länstrafik AB och AB Prebus Ersättare lekmannarevisor 2023-05-01 2027-04-30
AB Uppsalabuss och Upplands Lokaltrafik AB Ersättare lekmannarevisor 2023-05-01 2027-04-30
Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling Revisor 2023-01-01 2026-12-31
Revisorer, Region Uppsala 1:e vice ordförande 2023-01-01 2024-04-24
Samordningsförbundet Revisor 2023-04-01 2027-07-01
Gamla Uppsala Buss AB Ersättare lekmannarevisor 2023-05-01 2027-04-30