Förtroendevalda hos oss.

Socialdemokratiska Arbetarpartiet (S)

Antal personer (117 st)

Efternamn Förnamn
Lidmark Anderstedt Fredrik
Korpe Svensson Camilla
Macdisi Vivianne
Milton Pia
Harju Håkansson Ida
Westerberg Majlene
Bringholm Tommy
Lundberg Marie-Louise
Björkegren Niklas
Jo Linder Roger
Kjällman Anders
Bachelet Eduardo
Juhlin Carina
Svahn Johnny
Persson Lisbeth
Kristenson Mattias
Waara Peter
Fagerberg Lena
Lydell Peter
Widell Per Olof
Gohari Moghadam Joel
Westlund Karin
Landberg Persson Eva
Wahlgren Rennerskog Annika
Östros Susanne
Rikberg Björn
Hobehshoar Mitra
Eriksson Matts
Nordgren Katri
Thomsen Eleonore
Al-Janabi Abbas
Nielsen Troels
Wennerström Marcus
Hartwig Lena
Cranser Helene
Jansson Dick
Tegelberg Ingalill
Andersson Tomas
Nyström Bernth
Lidberg Anna-Karin
Stake Eva
Forsberg Annika
Sandberg Lars
Östlund Sven Börje
Wall Anette
Josefsson Hans
Björk Maria
Collin Håkan
Callbo Daniel
Olsson Hans
Hamrin Gunilla
Söderlund Lisbet
Molne Eva
Görling Silva
Sundman Johan
Gavran Mirjana
Magnusson Margaretha
Hägglund Agneta
Schön Carina
Falk Robin
Isaksson Rose-Marie
Proos Helena
Liberg Caroline
Karlsson Jonas
Bromark Neo
Jakobsson Karl-Göran
Cranser Carolina
Eriksson Francia
Johansson Mats
Gustafsson Anna
Rydström Clara
Jansson Dennis
Christiernin Björn
Wilger Clark
Alparslan Celal
Grehn Ann-Charlotte
Hising Ulrica
Bengtson Björkman Erik
Elming Emilia
Wennberg Börje
Eriksson Thomas
Sandberg Paul
Öberg Annika
Lindholm Ida
Rezaei Saeid
Van Blaricum Klara
Ghodsi Kamran
Toll Anders
Abdijevic Alija
Stenvall Karin
Enfeldt Johan
Kaplan Bedirhan
Al Saidi Rawan
Barrefors Jan
Nilsson Jens
Andersson Johnny
Rasmusson Sebastian
Johansson Erik
Schneider Mark
Grape Margareta
Persson Lennart
Wingh Thurlin Cecilia
Rander Daniel
Föll Helmuth
Rutström Bernt-Erik
Bergman Patrik
Bäckström Emil
Ramdén Kerstin
Bredberg Elisabeth
Karlsson Åsa
Rönnberg Lena
Gohari Asal
Litsner AnnBritt
Rajakumar Joseph Brendan
Wiklund Barbro
Oltner Gunilla
Rubin Brita