Förtroendevalda hos oss.

Regionstyrelsen och dess utskott (4 st)

Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Uppsala och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Innan ett ärende avgörs av Regionfullmäktige ska det ha beretts av regionstyrelsen.

Namn
Regionstyrelsen
(RS) AU RS
(RS) utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning
(RS) Utskottet för hälso- och sjukvård