Förtroendevalda hos oss.

Styrelser/nämnder (12 st)

Region Uppsala har utöver regionfullmäktige samt regionstyrelsen ett flertal övriga styrelser och nämnder. Region fullmäktige utser ledamöter till styrelser och nämnder som även får sitt uppdrag av fullmäktige.

NamnNästa möte
Kulturnämnden
Patientnämnden
Revisorer, Region Uppsala
Varuförsörjningsnämnden,Uppsala,Västmanland, Dalarna, Sörmland, Örebro
Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Kostnämnd
Trafik och samhällsutvecklingnämnden
Ambulansdirigeringsnämnd
Sjukhusstyrelsen
Vårdstyrelsen 2020-10-01 09:00
Fastighets- och servicenämnden
(RS) Samrådsnämnden Uppsala Universitet- Region Uppsala