Förtroendevalda hos oss.

Övrigt (32 st)

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Oppositionsråd
Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration
Valberedningen
Mälardalsrådet
Regionråd
Bror Hjerpstedts stiftelse
Föreningen Nordens Institut, Biskops-Arnö
Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling
Kammarrätt
Förvaltningsrätt (tidigare Länsrätt)
Hovrätt, Svea
Stiftelsen Leufsta
Stiftelsen för ett medicinhistoriskt museum
Trafiksäkerhetsförbund, Uppsala läns
Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp 1)
Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp II)
Övervakningsnämnden i Uppsala län
Samordningsförbundet
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
Kommunalförbundet Svensk luftambulans
(RS) Stiftelsen Akademiska sjukhusets Utvecklingsfond
(RS) Stiftelsen Musik i Uppland
(RS) Stiftelsen Upplandsmuseet
(RS) Samarabetsnämnden i Uppsala Garnison
(RS) Viltförvaltningsdelegationen
(RS) Region Uppsala donationsfonder, revisorer
(RS) Länsbarnombudsmannens refererensgrupp
Stiftelsen Musik i Uppland, Revisorer
Stiftelsen Upplandsmuseet, Revisorer
(RS) Rådet för delaktighet
(RS) MÄLAB
(RS) Styrelsen för Sven Kjerséns minne